HEM 

TACK FÖR DITT STÖD!

Kanalmuseet finansieras av entréintäkter och medlemsavgifter från privatpersoner främst i Skålleruds socken. Våra utställningar har vi kunnat bygga tack vare eget arbete samt bidrag från Riksantikvarieämbetet och Dalslands Sparbank.

Nu öppnar vi möjlighet även till dig som inte bor i vår närhet att vara med och hjälpa oss att kunna fortsätta utveckla och bevara detta kulturarv. Du kan välja att köpa ett årskort för dig och din familj eller bara för dig själv. Familjekortet kostar 250 kronor och det enskilda kortet 150 kronor. Du kan även välja att skänka ett annat belopp till oss. Alla bidrag är välkomna!

Du kan sätta in din gåva på vårt bankgiro 5259-­8281 eller genom att Swisha till 123 388 14 55
Glöm inte att skriva ditt namn och adress. För gåvor från 150 kronor och uppåt skickar vi till dig ett årskort som ger dig gratis inträde till Kanalmuseet under ett år från det datumet för din betalning. Barn upp till 15 år kommer alltid in gratis i sällskap av en vuxen. Vid gåvor över 1000 kronor kommer ditt namn att finnas på vår tavla över skänkta gåvor till museets bevarande.

Är du ett företag som vill skänka en gåva eller sponsra oss på något sätt, kontakta oss per tel. 072-730 14 12

Stöd Kanalmuseet - bli medlem